Novodobé pohanstvo

Pozor ná výplach nosu! Je to jogínsky očistný rituál

31.01.2019 17:19
Výplach nosu je pôvodom jogínsky očistný rituál   Výplach nosu (najčastejšie za pomoci konvičky) je jogínsky rituál, ktorý sľubuje dosiahnutie rovnováhy tela, mysle a duše a má nás vraj pripraviť na vyšší stav vedomia. Je to jeden zo šiestich hlavných joginských rituálov očisťovania. Jeho...

Zjavenie sv. Brigity Švédskej o celibáte kňazov

23.01.2019 20:04
Keďže vo svetských médiach stále rezonuje téma kňažského celibátu, a to najmä pre rozvratnú činnosť kňaza Michala Lajchu, uvádzame tento úryvok zo zjavenia sv. Brigity Švédskej o celibáte kňazov. Panna Mária ústami sv. Brigity vyhlasuje EXKOMUNIKÁCIU na každého kňaza, ktorý nežije podľa sľubu...

PŘESNÉ DATUM NAROZENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

22.12.2018 12:18
  V 19. století, vlivem modernismu, liberální teologové z ideologických důvodů zpochybnili všechny základní pravdy víry i autenticitu a hodnověrnost Bible včetně data narození Pána Ježíše Krista. Skrytě šlo o zpochybnění podstaty křesťanství vůbec. Jejich metoda byla jednoduchá, narušit...

Jefteho obeť podľa bl. Katariny Emmerichovej

17.11.2018 15:17
Ateisti a odporcovia kresťanstva sa častokrát chytajú udalosti známej z kniky Sudcov pod názvom Jefteho obeta. Skôr ako niekto odsúdi kresťanstvo a tým aj Boha, mal by si ale prečítať ako túto vec opisuje bl. Katarína Emmerich vo svojich videniach:   15. Ježíš v Rámot-Galád Z Ainonu odešel...

Duch Assisi

27.04.2013 12:36
Video vysvetľujúce odpad od pravej viery v katolíckej cirkvi:   vimeo.com/32079405  

Európa - moslimský kontinent

07.06.2012 11:53
Demografický vývoj v Európe - zaujimavá predpoved' pre Európu: Podl'a prieskumu k tomu, aby sa spoločnost' udržala pri živote viac ako 25 rokov, musí mat' pôrodnost' 2.11 diet'at'a v rodine. Ak má menej, vymiera. Historicky sa žiadnej kultúre s priememou pôrodnost'ou 1.9 nepodarilo znovu...

Islám v našich obývačkách

07.06.2012 11:30
Nie je to tak dávno, čo nás na televíznych obrazovkách šokoval turecký seriál Tisíc a jedna noc z prostredia súčasného Konstantinopolu. Ideovým zámerom majiteľov komerčných televízii bolo takouto formou pripraviť pôdu pre rast a rozvoj multikulturalizmu na Slovensku. Na Slovensku sa objavuje...

Novodobé pohanstvo

07.06.2012 11:16
Kto má moje pri­kázania a za­chováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vy­javím mu seba samého.  (JN 22,14)    Vidím kresťana, ktorý sa v ničom neodlišuje od ostatku sveta. Vidím, že kresťanstvo je preniknuté týmto...