Vstali z mŕtvych

Práve v dnešnej dobe sa hromadia svedectvá ľudí, ktorí prežili Boží súd, stretli sa s Bohom a on im ukázal ich hriešnosť. Pred večným zatratením ich zachránili modlitby.  Pán im dal druhú šancu a poslal ich naspäť s varovaním pre celé ľudstvo: Prídem veľmi skoro.