Hudba

Jedenou z najrozšírenejších činností v dnešnej dobe je počúvanie hudby. Je teda dôležité vedieť kam nás hudba posúva. Táto sekcia ponúka kresťanský náhľad na vec.

 

  • Svedectvo bývalého metalistu (video)

  • Chceme len tvoju dušu (pdf)

Svedectvo bývalého metalistu


Ulrich Bäumer: CHCEME LEN TVOJU DUŠU (CHCEME JEN TVOJI DUŠI)

Dokument je k dispozícii na stiahnutie tu.
 

Príklady prijateľnej hudby

 Vzhľadom na to, že sa častokrát stretávam s otázkou akú hudbu možno počúvať, najjednoduchšia odpoveď je uviesť niektoré príklady.

 

Svoju dusu k Tebe

Jezis moj, pred Tvojou stojim obetou

Samaritan

Teraz prid

Duchovné pozadie rockovej hudby

Vypočujte si výbornú prednášku od ľudí, ktorí pracovali v rádiu a odhaľujú okultné pozadie hudobného priemyslu.

 

Duchovné pozadie hudby časť 1

Duchovné pozadie hudby časť 2

Duchovné pozadie hudby časť 3

Duchovné pozadie hudby časť 4

Okultizmus v hudbe

audio 1

Bývalá satanistka: Rock je Satanov plán

Volám sa Elaine a chcela by som s vami zdieľať moje osobné svedectvo. Slúžila som Satanovi 17 rokov. V sedemnástich rokoch som sa začala zaoberať čarodejníctvom a stala som sa členkou kultu uctievačov Satana, ktorý je málo známy na verejnosti, ale funguje na celonárodnej úrovni. S túžbou po moci som rýchlo šplhala stále do vyššieho stupňa zasvätenia a pred tým ako som mala 30 rokov som dosiahla poziciu veľkňažky v mojej oblasti. Naviac, bola som jedna z 5-10 satanových neviest v krajine a zastávala som vedúcu pozíciu na národnej úrovni.  To som robila niekoľko rokov.

Počas týchto rokov som cestovala po celom svete zastupujúc záujmy tohto kniežaťa temnoty a koordinujúc snahy iných satanistov v iných krajinách. Tiež som pracovala s mnohými ľuďmi na vysokých vládnych pozýciach v USA. Mala som toľko moci a peňazí, koľko som chcela a všetci so mnou zaobchádzali s veľkým rešpektom. Ale celý ten čas démoni, ktorých som dobrovoľne požiadala, aby do mňa vstúpili a žili vo mne, a dali mi túto moc, tak títo démoni zožierali moju dušu a plánovali moje zničenie.

Séria udalostí, ktorých okolnosti sú príliš zložité, aby som ich tu vysvetľovala, spôsobila, že som sa postavila proti ľuďom, ktorí skutočne učinili Ježiša Kista svojim Pánom a Spasiteľom. Jedného som sa pokúsila zabiť, ale nedokázala som to. Po prvý krát v živote som sa postavila proti sile väčšej, než čokoľvek čo mi Satan mohol ponúknuť. Bola som veľmi otrasená. Tá osoba, ktorú som sa pokúsila zabiť, rovnako ako aj ďaľší znovuzodení v Kristovi Ježišovi, ma milovali napriek tomu aká som bola, a tiež sa za mňa modlili. Ukázali mi, že ma milujú takú aká som pre lásku Ježiša Krista k ním. Začala som prahnúť po poznaní takejto lásky a sily. Nakoniec, pred šiestimi rokmi som sa zriekla Satana a všetkého, čo je s ním spojené a požiadala som Ježiša Krista, aby ma svojou drahocennou krvou očistil a obmyl zo všetkých tých hriechov a aby sa stal mojim Pánom a Spasiteľom.  Od vtedy slúžim jedinému pravému Bohu, Ježišovi Kristovi. Verte mi, ten rozdiel je úžasný!

Z dôvodu mojej vysokej pozície, ktorú som zastávala mnoho rokov, som sa zaoberala plánovaním mnohých ničivých vplyvov, ktoré Satan vniesol do USA a iných krajín. Verte mi, Satan je skutočný! Môžem vám to povedať z mojej osobnej skúsenosti, ale nemusíte brať moje slovo, aby ste to vedeli, jednoducho si prečítajte slovo Božie, Bibliu.

Ako mnoho iných vecí, celé hnutie rokovej hudby bolo starostlivo pripravovanéuskutočňované Satanom a jeho služobníkmi už od samého jeho počiatku. Rocková hudba sa neobjavila z ničoho nič, bola plán dôkladne premyslený nikým iným než samotným Satanom.

Osobne som sa stretla s veľkým množstvom rockových hviezd. Vštci súhlasili, že budú slúžiť Satanovi za peniaze a slávu. Dostali všetko, čo chceli, ale tiež oveľa viac toho, čo nečakali. Ich vlasné duše a životy sú zničené. Tieto rockové hviezdy presne vedia, čo robia. Oni krok za krokom učia milióny neznalých mladých ľudí ako uctievať Satana.

Zúčastňovala som sa špeciálnych obradov v rôznych nahrávacích štúdiach po celom USA za jedným špecifickým účelom: uvrhnúť satanistické prekliatie na rockovú hudbu, ktorá sa tam nahrávala. Robili sme zaklínania, ktoré umiesnili démonov na každú nahrávku a pásku rockovej hudby, ktorá sa predávala. Vtedy sme tiež vzývali špeciálnych démonov, ktorí prehovárali na nahrávkach rôzne backmaskingové posolstvá. A tiež, v mnohých a mnohých nahrávkach sme nahrávali samých seba, aby sme týmito spevmi a zaklínaniami privolali viac démonov vždy keď je niektorá z týchto nahrávok púšťaná. Tieto spevy a zaklínania sú zamaskované celkovým hlukom hudby. Keď sa prehráva takáto hudba, títo démoni sú privolaní do miestnosti, aby sužovali nielen osobu, ktorá hudbu pustila, ale aj všetkých, ktorí počúvajú. A zmysel tohto všetkého: KONTROLA MYSLENIA! Tá spočíva v tom, že ľudia počúvajúci danú hudbu rozumejú veciam tak, ako Satan chce. Cieľom týchto obradov a inkantácii je ZABRÁNIŤ  ĽUĎOM POROZUMIEŤ a ROZPOZNAŤ V SEBE POTREBU SPASITEĽA, ktorým je PÁN JEŽIŠ.

Mnohé z textov piesní sú  sami o sebe  zaklínania privolávajúce démonov a robia tak vždy, keď sa skladba spieva. Zmyslom toho je dvojaký: Získať moc nad poslucháčom a poskytnúť poslucháčovi zaklínania, ktoré on potom môže použiť na to, aby zvolával démonov na iné osoby, postihujúc ich tak chorobami, nehodami a rôznymi nešťastiami; a tiež spútať iné osoby rockovou hudbou.

Ak si nemyslíte, že za rockovou hudbou je nadprirozená sila, skúste ju prestať počúvať (ak ju pravidelne počúvate), alebo skúste niekoho iného priviesť k tomu, aby ju prestal počúvať. Rýchlo sa presvedčíte aká sila sa za ňou skrýva.

Rodičia, mladí ľudia, musíte pochopiť, že vždy, keď idete proti rockovej hudbe, idete proti démonickým silám. Jediná sila, ktorá je väčšia než Satan a tieto démonické sily je Ježiš Kristus. Žiadne ľudské stvorenie nie je silnejšie alebo inteligentnejšie než Satan a jeho démoni. Len mocou a autoritou, ktorú nám dal Boh v mene nášho Pána Ježiša Krista, tí krorí ho ustanovili za svojho Pána a Spasiteľa, môžu poraziť a premôcť tieto démonické sily.

Mladí ľudia, je mi jedno čo vám hovoria vase rockové hviezdy, oni a Satan vás nenávidia a plánujú len jednu vec – vaše zničenie. Ježiš ťa miloval natoľko, že za teba zomrel. Zomrela by za teba tvoja rocková hviezda?