Odporúčané stránky

Skutočne kresťanské web stránky:

https://www.modlitbovyzapas.sk/

 

občianske združenie OBČANIA ZA KRESŤANSKÉ HODNOTY A TRADÍCIE:

www.okht.sk

 

občianke združenie Združenie pre ochranu rodiny (ZOR):

zor.webnode.sk

 

Velmi dobrá stránka online biblie (obsahuje aj grécky originálny text):

 

biblia.krestan.sk/verse

- stránka zdá sa viac nefunguje

Spoločnosť svätého Bazila Veľkého:

 

https://www.spolocnostsbm.com

 

Spoločenstvo svätého Jozefa:

 

https://ssvj.webnode.sk