Európa - moslimský kontinent

07.06.2012 11:53

Demografický vývoj v Európe - zaujimavá predpoved' pre Európu:

Podl'a prieskumu k tomu, aby sa spoločnost' udržala pri živote viac ako 25 rokov, musí mat' pôrodnost' 2.11 diet'at'a v rodine. Ak má menej, vymiera. Historicky sa žiadnej kultúre s priememou pôrodnost'ou 1.9 nepodarilo znovu obnovit'. Pôrodnost' 1.3 je nemožné zvrátit', pretože by to trvalo 80 at 100 rokov a neexistuje taký ekonomický model, ktorý by spoločnost' udržal.

 

V roku 2007 bola priemerná pôrodnost' vo Francúzsku 1.8, v Anglicku 1.6., v Grécku 1.3, v  Nemecku 1.3, v Taliansku 1.2, v Španielsku 1.2. V celej EÚ je priemerná pôrodnost' 1.3. Historický výskum nám ukazuje, že tieto čísla je nemožne zvrátit', za pár rokov Európa ako ju dnes poznáme prestane existovat'.

Napriek tomu populácia v Európe neklesá. Ako je to možné? Islamská imigrácia. Od roku 1990 - 90% všetkej imigracie do Europy tvori islámska imigracia. Kým u Francúzov je priemerná pôrodnost' 1.8, u francúzskych moslimov je to 8.1. Je to prvá krajina, kde je viac mešít ako kostolov. 30% všetkých francúzskych detí pod 20 rokov je vo Francúzsku moslimov. Vo vel'kych mestách je to 40%. Za 39 rokov sa Francúzsko stane islamskou republikou. Za niekol'ko posledných rokov narástla moslimská populácia v Anglicku z 80 000 na 2.5 milióna. Je tam viac ako 1000 mešít, mnohé bývalé kostoly. V Holandsku bude za menej ako 15 rokov POLOVICA populácie moslimská. Podobná situacia je aj inde. Napríklad 40% celej ruskej armády budú za pár rokov tvorit' moslimovia.

Nemecká vláda vydala prehlásenia, v ktorom sa tvrdí, že pokles nemeckej populácie už nie je možné zastavit' a zvrátit'. Do roku 2050 to bude moslimský štát. Muhamar Kadafi vraví:

"Nepotrebujeme teroristov, nepotrebujeme samovražednych utočníkov. Viac ako 50 miliónov moslimov v Európe ju zmení za pár desiatok rokov na moslimský kontinent. 

V súčasnosti je v Európe 52 miliónov moslimov. Za d'alších 20 rokov sa toto číslo podl'a predpovedí nemeckej vlády má zdvojnásobit' na 104 miliónov. V Kanade je situácia podobná ....

Svet, v ktorom žijeme dnes my nebude svetom, v ktorom budú žit' naše deti a naši vnuci.