10 krokov ako zničiť kresťanstvo

22.12.2012 19:25

Autorom tohto materiálu je Alice Bailey (zomrela v roku 1949) a praktizovala snáď vsetky možné formy okultizmu. Sama tvrdí, že ju silno inšpirovala madame Blavatská (zakladatelka teozofie), čiže to už sme až v satanizme. Koniec koncov ako sa ani pani Bailey netajila, jej práce jej diktovalo jej spiritistické medium: Djwal Khul (to si môžte pozrieť aj na wikipedii). Takze vam tu predkladám týchto 10 bodov. Je dôležité si uvedomiť, že vznikli pred viac ako 50 rokmi. Preto je to vlastne zaujimavé, lebo každý bod tohto plánu si môžme porovnať so stavom vo svete dnes, o 50 rokov neskôr. Takze sa dozviete o mediach, umeni, homosexualite, náboženskom synkretizme atd atp. Všetko ide podľa plánu, nad niektorými vecami sa už ani nepozastavíme.

 

1. Dostaňte Boha a modlitbu mimo vzdelávacieho systému

 
Alice Bayley povedala: Zmeňte osnovy tak, aby boli deti oslobodené z otroctva kresťanskej kultúry. Prečo? Pretože deti chodia do školy, aby sa naučili čeliť životu, sú ochotné veriť a sú ochotné prijať hodnoty, čo sú im dané.
Ak odstránite Boha z oblasti vzdelávania, budú si podvedome tvoriť názor, že Boh nie je potrebný na to, aby človek čelil životu. Zamerajú sa na to, čo škola počíta za dôležité odovzdať im a Boha budú prinajlepšom považovať za prívesok, ktorému venujeme nejaký zvyšný čas, ak bude treba.

 

2. Znížte rodičovskú autoritu nad deťmi


Alice Bailey povedala: Rozbite komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom (Prečo?). Aby rodičia neprenášali ich kresťanské tradície na svoje deti. Osloboďte deti z otroctva tradícií ich rodičov (ako?)

a) podporujte nadmerné práva detí;
b) zrušte telesné tresty pod zámienkou potreby uzákonenia ľudských práv detí... Na druhej strane Písmo Sväté hovorí: "Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom. Ty ho vyšľaháš korbáčom a (tým) zachraňuješ jeho dušu pred peklom."(Kniha prísloví 23, 13 - 14)
c) Použite učiteľov, aby toto všetko zaviedli a stali sa agentami implementácie, špehmi toho ako rodičia vychovávajú svoje deti

3. Zničte židovsko-kresťanskú štruktúru rodiny a tradičné kresťanské rodinné štruktúry (Prečo?)


Je jasné že rodina je jadrom národa. Ak rozbijete rodinu, rozbijete národ. Osloboďte ľudí od hraníc tejto štruktúry (Ako?)
a) podporujte sexuálnu promiskuitu - veďte mladých ľudí k predmanželskému sexu, nech majú voľný sex, vyzdvihnite ho tak vysoko, že radosť užívať si sex je najvyššou radosťou v živote, fantazírujte o tom tak, že všetci budú hrdí že už sú sexuálne aktívni, dokonca aj tí mimo manželstva.

Na druhej strane Božie slovo hovorí:"Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. "(Ef 5, 3-5).

b) Použite reklamný priemysel, médiá - televíziu, časopisy, filmový priemysel, aby pretláčali do vedomia ľudí sexuálny pôžitok ako najvyššie potešenie pre ľudstvo.
 

4. Ak je sex slobodný, potom legalizujte umelé potraty a učiňte ich ľahko prístupné


Alice Bailey povedala: Postavte kliniky pre potraty – zdravotné ambulancie priamo na školách. Ak si ľudia chcú užívať slobodu sexuálnych vzťahov, tento pôžitok musí byť bez zbytočných obáv, inými slovami nemali by byť obťažovaní nechceným tehotenstvom.
Pohľad na potrat aký majú kresťania je despotický a popiera naše práva, máme právo si vybrať, či chceme mať dieťa alebo nie. Ak žena nechce tehotenstvo, mala by mať slobodu zbaviť sa tohto tehotenstva bezbolestne a tak jednoducho, ako je to len možné "

 

 

5. Učiňte rozvody jednoduché a legálne, osloboďte ľudí z myšlienky „jedno manželstvo na celý život“

Alice napísal pred 50 rokmi, že láska má tajomný odkaz s názvom „puto lásky“. Je to ako vajíčko, ktoré putuje z vaječníka, ako tak cestuje cez váš systém, roznieti vo vás špeciálny chtíč, na ktorý dokáže odpovedať len jedna osoba na svete a vytvoriť tak „puto lásky“. Keď uvidíte túto osobu, všetko vo vás vám povie, že to je váš muž / žena. Ak ho premeškáte, nebudete nikdy šťastná, kým kým vajíčko, z ktorého pochádza chtíč nepreputuje celým systémom do minulosti, čo bude trvať mnoho rokov, takže aby bol človek šťastný, mal by dostať túto osobu nech to stojí čokoľvek, aj za cenu rozbitia už existujúceho manželstva. Je to preňho omyl, že sa nachádza v inom vzťahu. A ak po určitom čase vaša lásky zomrie, necíťte sa spútaní kresťanskými hodnotami, puto lásky sa už nikdy nevráti. To čo práve v tej chvíli potrebujete je jednoducho priechodný rozvod a dovoliť tak, aby sa nadviazalo nové puto lásky na základe nového vajíčka, ktoré vami putuje. Potom si môžete znova užívať života.

 

6. Urobte z homosexuality alternatívny životný štýl

Alice Bailey kázala (pred 50 rokmi), že sexuálny pôžitok je najvyššie potešenie ľudstva, preto nesmie byť nikomu odopretý a nikomu nesmie byť obmedzený spôsob, akým si toto potešenie dopraje. Ľudia by mali mať možnosť uspokojenia svojich sexuálnych chúťok akoukoľvek formou a všetky formy by si mali byť rovné, či už je to homosexualita, incest alebo beštiálnosť, pod podmienkou, že sa obe strany dohodli.

 

Sväté Písmo:

proti incestu:

Neodkryješ nahotu sestry svojho otca, to je telo tvojho otca. (Lv 18,12)

- proti homosexualite

Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. (Lv 20,13)

 

7. Znehodnoťte umenie, posuňte ho do „bláznivej“ roviny.

Ako? Podporujte nové formy umenia, ktoré narušia a pošpinia predstavivosť ľudí, pretože umenie je jazyk ducha a toho, čo je vo vnútri. Urobte to v maľovaní, hudbe, divadle, atď.
 

8. Použite médiá na podporu tohto plánu a na zmenu ľudského myslenia

 

Alice Bailey povedala: Najväčší kanál, ktorý je potrebné použiť k zmene ľudských postojov sú media. Použite tlač, rádio, TV, kino.

9. Vytvorte silné medzináboženské hnutie

Alice Bailey napísala: Podporujte ďalšie vierovyznania, aby boli na rovnakej úrovni s kresťanstvom, a rozbite tú starú chýru o kresťanstve ako jedinej cesty do neba, a to tak, že kresťanstvo bude potlačované (pod zámienkou rovnosti vierovyznaní) a iné vierovyznania podporované. Povedala: Podporujte dôležitosť úlohy človeka v určovaní jeho vlastnej budúcnosti a osudu - humanizmus. Ďalej povedala: Nahovorte ľuďom, že majú právo zvoliť si čím chcú byť a že oni sami to môžu uskutočniť – toto vyženie Boha z jeho trónu.

 

10. Použite politickú moc (vlády a parlamenty), aby všetky tieto zásady uzákonili vo svojej legislatíve a prinúťte cirkev, aby s tým súhlasila.

 

Alice Bailey napísala, že cirkev musí zmeniť svoju doktrínu a uchlácholiť ľudí tým, že samotná cirkev prijíma tieto veci a prijíma ich do svojich štruktúr a systémov.