Kto je ako Boh ?

Kto je dnes ako Boh ? Kto nenávidí lož a postaví sa za Pravdu ? 

Sv. Michal porazil anjela vzbury: Lucifera. O Luciferovi Písmo Sväté hovorí: Keď luháhovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. (Jn 8, 44)

Ctíme si sv. Michala, ktorého úloha je porážať diabla. Ctíme si ho ako horlivého bojovníka, ktorý sa postavil za Boha. Naším cieľom je poukazovať na lži, ktorými diabol zvádza duše a strháva ich spolu so sebou do zatratenia. Satan, " ...knieža tohto sveta je už odsúdené...“ (Jn 16, 11) a zostáva mu už len málo času. I za tento krátky čas sa snaží strhnúť čo najviac duší do pekla, čím menej času mu zostáva, tým viac znásobuje svoje úsilie. A lži sa množia. Naším úsilím je poukazovať na pravdu, ktorá je nám zjavená vo Svätom Písme. A pravda je On, opak lži: "Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta,pravda a životNik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa"(Jn 14,6) A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného menadaného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4,12)

Upozornenie návštevníkom

Úcta k svätým, ktorá nás neprivádza k úcte trojjediného Boha, je bludnou úctou, ktorú treba zanechať. Svätého Michala si ctíme ako verného služobníka trojjediného Boha. Nič z tejto stránky nesmie viesť k nepravej úcte anjelov, ktorá sa stala tak bežnou najmä v ezoterike, ktorá je súčasťou tzv. falošného duchovna. 

Novinky

Webová prezentácia bola spustená

02.04.2012 20:52
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...