Truth About Islam. What The 'West' Needs To Know (Pravda o isláme. Čo by západ mal vedieť)

15.11.2015 14:42

Truth About Islam. What The 'West' Needs To Know

(Pravda o isláme. Čo by západ mal vedieť)

 

Dávame do pozornosti významný dokumentárny film, ktorý sa islámu venuje dostatočne podrobne a pravdivo. Zdá sa, že zatiaľ toto video nebolo preložené do slovenčiny alebo češtiny. Ak by si niekto chcel dať prácu s titulkami, prosím napíšte mi, aby som mohol uverejniť preloženú verziu.

 

https://youtu.be/mllMkm8pcVU