Jim McCoy - Bývalý učeň čarodejnice

08.06.2012 09:27

I. Svědectví Jima McCoye - Učedník čarodějnice
(Bývalý učedník přední americké čarodějnice)


Jmenuji se Jim McCoy. Narodil jsem se a vyrostl v malém městě v Americe. Rodiče toho o Bohu příliš nevěděli. Doma jsme o Bohu vůbec nehovořili. Měl jsem však zvláštní hlad – chtěl jsem poznat, jaký má život smysl. Tak jsem se obrátil do světa s jeho nabídkami, abych ten hlad ukojil. A tak jsem také přišel na cesty různých věrouk a náboženství. A protože jsem nevěděl nic o křesťanství a neznal jsem pravdy Bible, dělal jsem to, co jsem si myslel, že má člověk dělat, totiž hledat Boha. Byla to touha po pravdě. Ale každé náboženství, které jsem praktikoval, mě nechalo úplně prázdným. Dělal jsem jógu, hinduismus, buddhismus, “vúdú”, čarodějnictví, humanismus - to vše mě nechalo vnitřně pustým a prázdným. Také jsem měl ve svém životě velké potíže. Jednoho dne mě měli rodiče již plné zuby a rozhodli se, že mě vyhodí, protože jsem byl nestálý a hledal jsem stále nové zaměstnání. Často jsem střídal vztahy s dívkami. Abych se nějakým způsobem dal dohromady, přestěhoval jsem se do jiné části Států, abych změnil prostředí. Usadil jsem se ve státě New York. V práci jsem se seznámil se zajímavým mužem. Řekl mi, že zná ženu, která mi odpoví na všechny mé životní otázky.
Jmenovala se Nels. Byla registrovanou čarodějnicí. Tato žena byla mezinárodně známá prostřednictvím Organizace Spojených národů (OSN) a měla za úkol vyučovat různé vlivné lidi jednotnému světovému náboženství. Její „duchovní škola“ byla v jedné indiánské rezervaci. Když jsem tam přišel, překvapilo mě množství lidí, kteří se usmívali a vypadali šťastně. Ale v očích těchto lidí byla jakási prázdnota. V té době jsem to ovšem nevnímal jako varující znamení a nějak jsem si to zvlášť neuvědomoval. Zeptal jsem se této ženy - čarodějnice - jestli tam mohu zůstat pod jejím vlivem. Neměl jsem dost peněz, abych tam mohl nastoupit jako řádný student. Řekla mi, že tam mohu zůstat pod podmínkou, že se stanu jejím služebníkem, a když se budu učit věcem, kterým se učí každý student její školy. Jednou ke mně přišla a řekla mi: „Můj duch průvodce mi řekl, že z tebe mám učinit svého služebníka.“ Souhlasil jsem. Přivedla mě do svého domu. Vzadu v domě byla soukromá knihovna. Ve středu té místnosti byl stůl ve tvaru šesticípé hvězdy. Stěny místnosti byly od podlahy až ke stropu plné knih. Byly to samé učebnice a návody, jak pěstovat a praktikovat rozličné druhy okultismu a různé disciplíny a směry New Age. Některé z těch knih byly očividně staré, psané ručně čaroději z doby před dvě stě až tři sta lety zde v Evropě. Byl jsem tam zavřený třicet dní a směl jsem vidět jenom ji. Když se blížil třicátý den, přišla a řekla mi, že její „duch průvodce“ jí řekl, že bych si také měl opatřit svého osobního ducha průvodce. Šli jsme někam, kde byl malý domeček. Byla to jakási její svatyně, kam chodila jen ona a kde praktikovala své čarodějnictví. Jakmile otevřela dveře té budovy, téměř fyzickýma očima byste viděli, jak se tam rozprostřelo něco temného. Když jsme vešli dovnitř, zjistil jsem, že tam nejsou žádná okna. V prostředku místnosti, kam jsme vešli, byl stůl a byly tam čtyři židle okolo a jedna větší židle jako trůn. Tam seděla ona. Na stole byl křišťál. Seděla na své velké židli a požádala mě, abych tam vstoupil.
Řekla mi, že jakmile něco učiním, což jsem nepochopil, začne křišťál svítit a světelně pulzovat a ten „duch“ se projeví. Řekla mi, že ten duch mi řekne, že je z mého života a že mi bude pomáhat.
Řekla mi, že až ten duch přijde ke mně, mám říct „ano“. Souhlasil jsem. Začala zpívat. Dveře místnosti se samy zavřely. Byli jsme v té budově sami dva. Avšak v místnosti se ozývalo několik dalších hlasů a nebylo možné poznat, odkud přicházejí. Bylo to záhadné. Řekla mi později, že to byli zemřelí lidé, jejichž duchové přišli ze země /z podzemí/. Jakmile začala zpívat, ten křišťál začal skutečně zářit a pulzovat. A tu se z něj začal projevovat ten duch. Ptal se mne, zda do mě může vstoupit. Odpověděl jsem „ano“ a on vešel do mého těla. Potom jsem ztratil nad svým tělem jakoukoli kontrolu. Co jsem od té chvíle řekl, co jsem si myslel, a co jsem dělal - vůbec jsem to nedovedl ovládat. A to otevřelo dveře mnoha dalším nezvaným démonům, kteří do mě vstoupili také. Od té doby jsem byl totálně démonicky posedlý. Stal jsem se otrokem a robotem New Age. Cokoliv mi moje učitelka přikázala, to jsem udělal.
Jednou mi ukázala rodinu, která bydlela v sousedství. Řekla mi „Vidíš tu slečnu tam?“ Řekl jsem „Ano.“ Ona mi řekla: „Ať si ta dívka vezme kohokoli, získá dvě třetiny dědictví od rodičů.“ Má učitelka měla na mysli velkou část rozsáhlé indiánské rezervace, kterou ta dívka měla dostat věnem. Řekla mi: „Chci, abys šel za ní, abyste se do sebe zamilovali a aby sis ji vzal za manželku.“ Také v tom případě jsem byl poslušný. Šel jsem a udělal jsem to. Pak to vlastnictví bylo převedeno na mě. Rodina té mladé ženy ovšem protestovala. Proto mi moje učitelka řekla, abych manželku vzal a odvedl do svého rodného města. Domnívala se, že proti tomu její rodiče a příbuzní nebudou protestovat. Udělal jsem to. A tam nastal okamžik, kdy se to vlastnictví mělo přepsat na mě. Jednoho dne se stalo, že jakoby jsem ztratil energii a závoj démonického zajetí se roztrhl na dvě poloviny. Na chvíli jsem se stal normálně svobodným jako dříve a mohl jsem normálně myslet a rozhodovat. Věděl jsem, že to je jen na krátkou chvíli, na dobu několika hodin. Musel jsem jednat rychle. Vzal jsem ihned svou manželku, strčil jsem ji do autobusu a na cestu domů jsem jí dal lístek pro její rodiče s vysvětlením, jak ta naše známost vlastně začala a že to vymyslela moje učitelka. A ihned jsem se rozhodl rozvést. Když jsem se vrátil do svého bytu, pocítil jsem proti sobě strašlivý hněv. Věděl jsem, že jsem neposlechl svoji učitelku – čarodějnici. Sedl jsem si za stůl a nechtěl jsem slyšet vůbec nikoho. Věděl jsem, že touto vzpourou jsem se dostal do problému. Začal jsem plakat. Hlas nějakého ducha ke mně začal hovořit. Řekl mi: „Ty blbečku! Má paní tě má v hrsti tak jako tak.“ A já s hrůzou cítil, že ten duch se na mě sápe. Sáhl jsem po noži, který byl na stole, a ten duch mě tím nožem ohrožoval. Zvedl mě ze židle a vynesl ven z domu a vlekl mě dál k autu. Začal jsem křičet o pomoc. Duch mě mezitím dovlekl k autu a posadil mě za volant a nastartoval motor. Jel se mnou za město k plaveckému stadionu k jakémusi jezeru. Auto se zastavilo. Duch mě vyhodil z auta a táhl mě k vodě. Cestou jsem křičel znovu o pomoc a při tom volal k Bohu, aby mi pomohl. Jak mě vlekl k vodě, způsoboval mi velké utrpení a ohrožoval mě tím nožem, který jsem držel v ruce. Řekl mi, že mě bude trápit. Věděl jsem, že mě chce utopit. Asi v polovině cesty mezi autem a břehem vodní nádrže jsem křičel: „Bože, jestli jsi, tak mi pomoz!“ V tom vyskočil z vody veliký pes a hnal se ke mně. Jakmile se přiblížil, cítil jsem, že ten duch trapič pronikl do mého těla (jakoby se bál toho psa). Pes mě kousl do ruky, ve které jsem držel nůž. Stiskl čelisti a nůž mi vypadl z ruky. Potom mě táhl do vody. Byli jsme oba ve vodě. Pes mě táhl k jedné dívce, která stála ve vodě zády k nám. Ta dívka je nyní mojí ženou. Jak jsem tam stál, nemohl jsem se pohnout. Někdo mě tam držel. Kim, což je jméno mé nynější ženy, tam stála chvíli zády ke mně a mluvila s Bohem. Otočila se, viděla, že jsem tam, znovu se otočila zády ke mně a něco říkala Bohu. Potom šla ke mně. Nevím, co mi říkala, ale vím, že jsem byl zachráněn. Později mi o tom střetnutí na břehu jezera vyprávěla. Řekla mi, že v té době, kdy stála ve vodě, prožila zápas s Bohem kvůli pokaženému vztahu s jedním mužem. Měla toho tehdy dost. Stála v té vodě, volala k Bohu a prosila ho: „Pane Ježíši, pošli mi muže, kterého bych si mohla vzít za manžela.“ Potom se otočila a uviděla mě, jak tam stojím. Viděla jakési mužské zjevení, spíše přízrak než muže snů. Otočila se k Bohu a zvolala: „To snad nemyslíš vážně.“ Byl jsem skutečně pod obraz. Bylo to utrpení dívat se na mne. Měl jsem dlouhé vlasy do půli zad, koženou vestu, žádnou košili, na holé hrudi satanské symboly a na krku krystal, dole páchnoucí mokasíny. Když se mi podívala do obličeje, viděla, že mám rakovinu v ústech způsobenou žvýkáním tabáku. Kráčela ke mně pouze z nejpřísnější poslušnosti k Bohu, protože se mnou tak, jak jsem tam stál, nechtěla mít nic společného. A tak jsme spolu začali hovořit. Cítila, že je mezi námi spojení, které vytváří Duch svatý.
Vzala mě domů ke svým rodičům. Když otevřela dveře a představila mne, její otec byl šokovaný. Řekla: „Podívej, tati, koho vedu domů.“ Přibouchl dveře, šel k telefonu a telefonoval bratřím, aby se modlili, protože dcera přivedla domů něco strašného. Kim byla jediná, kdo se mnou mluvil, a já věděl, že kvůli té rakovině pomalu umírám. Ztratil jsem všechno a žil jsem na ulici. Přesto jsem stále praktikoval New Age. Kim zase stále hovořila o Bohu, o Pánu Ježíši. Já jí odporoval teoriemi, které jsem znal, a byl jsem tvrdohlavý.
Do kraje a města, kde jsem byl, přišla velká zima. Neměl jsem kde bydlet. Šel jsem za Kim a ptal se: „Kam mám jít?“ Její rodiče měli ve vlastnictví velký dům v blízké oblasti New Eucher v národním parku. Bylo to skutečně odlehlé místo v lesích asi 22 kilometrů od města. Nebyla tam elektřina, tekoucí voda a jediné topení, které tam bylo, byla kamna. Prvního ledna tam bylo asi l80 centimetrů sněhu a já tam byl sám. Kim za mnou jezdila na víkendy, jinak byla ve škole. Byly tam dvě místnosti. Měl jsem užívat tu menší. Když Kim přišla, užívala větší. Sloužila mi, povídala mi o Pánu Ježíši. Byla jediná, koho jsem tam znal. Chodil jsem asi kilometr dobývat vodu z ledu v zamrzlé řece. Chodil jsem také s ruční pilou, abych si mohl zatopit. Neměl jsem peníze, abych si mohl koupit jídlo. Bylo to odlehlé místo v lesích. Neměl jsem ani auto, abych si mohl zajet do města. Kim mi přivážela jídlo každý týden. Bylo to mléko a nějaké těstoviny a já jsem jedl pouze dvakrát týdně. Tím, že jsem neměl pravidelnou stravu a byl jsem tam sám, působili na mě démoni, a tak to se mnou šlo zdravotně stále více z kopce. Byl jsem tak nemocný, že jsem ležel v posteli a nemohl se pohnout. Kim mě chtěla vzít k lékaři, ale Bůh jí řekl: „Ne!“ Chtěl mě zachránit jinak.
Jednu neděli mně bylo tak špatně, že jsem téměř umíral. Pán řekl Kim, aby se do lesní chatky už nevracela, dokud ji tam nepošle. Začal proces mé definitivní proměny. Kim mě opouštěla se slzami v očích a jela zpátky do školy kamsi daleko. Bůh připravoval svou operaci. Než odjela, rozdělala oheň, abych se ohřál. Nemohl jsem vylézt z postele a venku byl mráz asi 20 stupňů pod nulou. Osaměl jsem. Oheň brzy vyhasl a já nemohl vstát, abych ho rozdělal a udržoval. Měl jsem omrzliny a mé tělo bylo stále slabší. Pomalu jsem umíral. Do místnosti postupně pronikla zima a mrazivý přízrak smrti. Když jsem tam bezmocně ležel, cítil jsem, že můj duch a mé tělo se rozdělují. S hrůzou jsem poznal, že skutečně umírám. Přepadl mě veliký strach. Všechny pravdy, které jsem přijímal, se mi náhle v té chvíli ozřejmily jako lživé a poznal jsem, že jsem žil marně. Viděl jsem, jak se vedle mé postele rozevřela hluboká jáma, a já viděl ve zděšení peklo. Pokoj naplnil zápach síry a spáleného masa a výkřiky lidí z propasti. Strašné množství hrozných výkřiků milionů mučených bytostí. Můj duch se pohnul a začal se ubírat směrem k propasti. Začal jsem křičet, protože mi bylo v té chvíli jasné, že celou věčnost budu nekonečně trávit v pekle. V tom okamžiku se mi vybavilo všechno vyučování, kázání a svědectví, které mi říkala Kim. Měl jsem to jasně na mysli. Na pokraji pekla začal Bůh zalévat ta malá semínka Božího slova, která mi pověděla. V té chvíli jsem věděl, že ta Bible, která leží vedle mě a kterou tam Kim položila, než odjela, má co činit se zlepšením mého stavu, a že tam je jediná záchrana. Měl jsem tam malou svíčku, abych měl v místnosti světlo. Ve tmě, kterou neozařovalo ani ohnivé záření z propasti pekla, jsem rukou hledal svíčku a zápalky. Natáhl jsem se také po Bibli. Jakmile jsem natáhl ruku po Bibli, mou ruku uchopil a zastavil nějaký pařát. Místnost byla náhle naplněna nějakou silnou démonickou autoritou a hluboký hlas ke mně promluvil: „Ty idiote! Ty blbče! Ty jsi uvěřil všemu tomu, co jsem ti řekl, a tak mi patříš!“ A položil mi ruku zpět na hruď. V zoufalství jsem začal plakat, protože můj duch se nezadržitelně pohyboval k peklu dole. Můj duch a mé tělo byly již rozděleny. Musel jsem to nějak zastavit. Mé vědomí zůstávalo ve střehu a věděl jsem, že musím ihned přijmout Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, jak mi to říkala Kim. Věděl jsem, že se to musí stát dříve, než se má duše definitivně odloučí od těla a než bude stržena do pekla. Satan to věděl také. Byl to boj o každou tisícinu vteřiny. Cítil jsem, že Bůh, který je na mé straně, mi dává sílu, abych se znovu natáhl po Bibli. Cítil jsem Boží sílu pro tento čin. Udělal jsem to ještě jednou. Pařát, který mě chtěl zadržet znovu, musel ustoupit. Uchopil jsem Bibli a přitáhl si ji na hruď. Otevřela se. Chtěl jsem ji pozvednout ke světlu svíčky, kterou se mi podařilo předtím zapálit. Ale satan svíčku sfoukl, takže byla úplná tma. Nemohl jsem tedy nic přečíst a vůbec jsem neviděl, co je na té straně, kde se mi otevřela. Byla absolutní tma. Ale Bůh je věrný, miluje člověka. Náhle se shora objevily tři paprsky a každý mi posvítil zvlášť na tři místa v otevřené Bibli. Byly to tři verše ze třetí kapitoly Janova evangelia: Jan 3,3 - Amen, amen, pravím tobě: nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího. Jan 3,5 - Amen, amen, pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vejít do království Božího. Jan 3,16 - Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
Když jsem četl toto poslední místo, ve svém duchu a celou svou bytostí jsem věděl, že nyní mám tu jedinou zachraňující pravdu. V tom okamžiku mi dal Bůh poznat, jak mám přijmout Pána Ježíše Krista do svého života. Slyšel jsem to často od Kim, ale ďábel mi to vždy ihned vygumoval. V tom okamžiku mi to bylo jasné. Bůh odstranil ty prsty, které mi zacpávaly uši a srdce. Vzpomněl jsem si na modlitbu vydání se Bohu a prosbu za odpuštění hříchů, kterou mi říkala Kim. Začal jsem vstávat z postele a prosit o záchranu a spásu Ježíše. Satan, protože věděl, že mám již kratičký čas a že bych mohl být v posledním okamžiku vytržen z pekla, snažil se velmi intenzívně mou modlitbu zastavit. Věděl, že pokud se mu podaří nějak mne zadržet, můj duch dojde do místa, kam jsem nechtěl. Bylo to na ostří nože. V té chvíli na mne satan uvalil velikou tíhu. Měl jsem pocit, jakoby mi někdo nožem brutálně řezal vší silou po celých zádech. Byla to strašlivá bolest. Věděl jsem, že musím k Ježíši vykřičet volání o záchranu, nevěnoval jsem té hrozné bolesti pozornost. Již jsem okusil smrt i počátek pekla, teď jsem pocítil šanci ochutnat život, nový život s Ježíšem. Nehleděl jsem na ty mučivé bolesti a dělal jsem svoje. Zavřel jsem oči a řekl jsem: „Pane Ježíši, jsem hříšník. Vím, že ty jsi pravý Bůh, a já tě prosím, abys přišel do mého života a zcela mě opanoval. Teď!“
V tom okamžiku Bůh zjevil své vítězství. Poznal jsem, že v tom okamžiku byli všichni ti démoni, kterým jsem se otevřel, odstrčeni. A byli uvrženi do té jámy vedle mé postele, z níž se ozýval příšerný řev. Jáma se zacelila a utichl křik a pach pekla. A tam, v náhlém míru jsem měl pocit, jako bych se koupal v teplém oleji. Bylo to velice očišťující. Ta místnost, kde jsem byl, se naplnila světlem, ačkoli byla ještě noc. To světlo pokrývalo vše. Bylo to světlo a pokoj. Bylo to tak intenzivní, ta Boží přítomnost a láska, že jsem omdlel.
Když jsem se ráno probouzel, byl jsem úplně očištěný a uzdravený. Byl jsem oblečený do čistého oděvu a v kamnech hořel oheň. Místnost byla vyhřátá. Nemoc (zápal plic) ode mne odešla. Slabost byla pryč. Také rakovina byla pryč. Omrzliny z nohou zmizely a cítil jsem se znovuzrozený. Byl jsem plný pokoje a radosti. Věděl jsem, že jsem nové stvoření. Když jsem otevřel oči, připadal jsem si jako Adam, který procitnul prvního dne stvoření v ráji. Šel jsem ke dveřím. A viděl jsem to vše poprvé tak krásné. Kdo mě oblékl a zatopil? Do chaty nevedly stopy ve sněhu. Tu jsem slyšel auto Kim, jak přijíždí po silnici. Právě přijížděla ze školy. Běželi jsme si naproti a objali jsme se. Já jsem jí řekl: „Přijal jsem Ježíše.“ Ona řekla: „Já vím, byla jsem ve škole a Bůh mi to řekl. Takže bitva o tvou záchranu je vybojována.“ Nějaký pták začal zpívat hlasitěji než všichni ptáci v lese. Seděl na dveřích domu, jimiž jsem před chvílí vyšel Kim naproti. Obrátili jsme se tím směrem. Pták odletěl a zůstal tam po něm na dveřích nápis: Jan 3,3.
Následující jaro toho roku jsem byl ve křtu ponořením pohřben ve stejném potoce, ze kterého jsem v zimě dobýval pitnou vodu z ledu. Na podzim toho roku jsme se s Kim vzali a přestěhovali se do většího bytu. To místo u potoka, kde jsem byl pokřtěn, bylo pro mě od té doby zvláštním místem. Byly dvě záhadné věci, které mě od mého obrácení znepokojují a které si nemohu vysvětlit. Dosud jsou pro mne nevysvětlitelnou záhadou. Můj pastor ze sboru, kam chodím s Kim, mi řekl, že se na to mám zeptat přímo Boha. Tak obyčejně jdu na to zvláštní místo a sedím na kameni poblíž vody a začínám se modlit. Jednou jsem tam přišel a ptal jsem se Boha: „Pane, když jsem se stal otrokem čarodějnice a byl jsem skrze její vliv démonicky posedlý, všechno v mém životě náhle ztemnělo. A uvnitř jsem byl plný strachu. Ale někde v dálce se objevovalo světlo, které jsem mohl vidět jen já. A to, když jsem se na ně díval, mi vždycky dávalo pokoj.“ Potřeboval jsem vědět, co to bylo. Tak jsem se jednou na modlitbě tázal Boha. Když jsem se Boha ptal, co bylo tím světlem v temnotách, celý les ztichl. Ptáci zmlkli, ani jeden nepípl. A na tom místě, kde jsem byl, přišel silný pokoj. A voda přede mnou v potoce se přestala pohybovat. Na rameno mi sáhla ruka velice teplá, až horká.
A velice sladký hlas, sladší než med, mi promluvil do ucha a řekl: „Ještě když jsi mne neznal, i v té nejtěžší chvíli jsem byl s tebou. Tím paprskem světla jsem byl já...“ A já cítil, že Duch svatý je tak mocný. Padl jsem na tvář před Pánem Ježíšem Kristem a začal jsem plakat štěstím. A řekl jsem: „Bože Otče, vím, co se stalo, než jsi zasáhl a vytrhl mě v té chladné místnosti. Ale co se stalo mezitím, než jsem omdlel a procitnul uzdravený, oblečený v zatopené místnosti? Co se stalo poté, co jsem pocítil teplý olej a ztratil vědomí?“ A stejný hlas ke mně promluvil: „Já sám jsem vyhnal ty démony a uzdravil jsem tě. Pak jsem přikázal svým andělům, aby tě umyli, oblékli a aby rozdělali oheň v kamnech, aby ses ohřál.“
A já řekl: „Bože Otče, udělám cokoliv, co budeš chtít, protože teď vím, že jsi ten jediný pravý Bůh.“ A on mi řekl:
„Jdi a pověz ostatním, co jsem pro tebe učinil, aby i oni mohli uvěřit, že přijdu brzy.“
Tak proto jsem tady v Praze a v Česku a říkám vám, že je jeden Bůh a to je Pán Ježíš Kristus. Hnutí New Age, kde jsem byl činný na nejvyšších místech USA, a všechna ta náboženství, která existují – jóga a všechny ostatní filosofie jsou falešnými cestami. Prohlašuji zde, že pokud je praktikujete, půjdete do pekla. To, co vám říkám, mluvím a prohlašuji v autoritě Pána Ježíše Krista jako pravého Boha. Ano, Ježíš je Bůh. On je život věčný. Všechny skutky a praktiky věštění, což zahrnuje horoskopy, dívání se do křišťálové koule, kyvadlo, okultní a různé alternativní léčitelské praktiky, různé seance, transcendentální meditace, vzývání Hare Krišny, buddhismus a mnohé jiné praktiky a cvičení – to všechno vás přivede do smrti, do věčného zahynutí. Všechny tyto věci mně slibovali démoni a všechno to jsou lži. Když mě ve škole New Age vyučovala učitelka čarodějnice, byl jsem výše než ostatní lidé, kteří praktikují New Age. Byl jsem ve Světové radě, vyučoval jsem politické vůdce z různých zemí. Vím, že New Age chce zničit lidi, a pokud se křesťané proti tomu nepostaví, prožijí země světa ztrátu svobod a padnou do satanského otroctví. Mluvte proti tomu na ulicích, mluvte proti tomu ve školách, mluvte o tom se svými politiky, informujte je, burcujte veřejnost, protože pokud to s rozhodností a vytrvalostí neučiníte, zničí to vaši zemi.
Kde strávíš věčnost? Bude to v nebi či v pekle s ohněm a sírou? Pokud nepřiznáš svoje hříchy a neuvěříš v Pána Ježíše jako svého Pána a vysvoboditele, bude to peklo. Bůh nestvořil peklo pro lidi, ale pokud se tam lidi ocitnou, je to pouze jejich vina, pro člověka Bůh stvořil nebe. Ježíš Kristus pro nás připravil cestu, na níž za nás prolil svou drahocennou krev. Můžeš být osvobozen od všech svých hříchů a můžeš si sám vyvolit nebe za svůj věčný domov. Přijmi Pána Ježíše do svého života. On uzdraví tvé zlomené srdce od všeho zlého, od drog, alkoholu i nemoci. Když mohl Pán odpustit mně, odpustí i tobě. Já jsem svědek, že nebe a peklo existuje. Vyber si nebe! Vyber si život v Ježíši, přijmi Ho. Přijmi jej ještě dnes do tvého života. Zítra může být pozdě!
Pomodli se za odpuštění a přijmi teď Pána Ježíše do svého srdce - On na tebe čeká. Vyslov se mnou modlitbu, prosbu hříšníka. Můžeš to udělat právě v tomto okamžiku, když svými ústy vyznáš:
"Pane Ježíši, odpusť mi prosím moje hříchy. Omyj mne svojí drahocennou krví. Chci po zbytek svého života žít pro tebe a s Tebou. Chci Tvé volání akceptovat, následovat Tě a činit vše v souladu s Tvojí vůlí. Děkuji Ti, že mě máš rád a všechny mé hříchy mně odpouštíš. Amen".
Pán Ježíš tě miluje!
Bůh vám žehnej, děkuji za pozornost.

II. Seminář s Jim McCoyem o New Age - NEW AGE A CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA


Jsou tři texty, které Bůh použil na záchranu mého života z démonické spoutanosti (Jan 3,3, Jan 3.5, Jan 3.16). Bůh mi zjevil ty texty, když jsem byl ještě v hnutí Nového věku. Nevěděl jsem, co je to křesťanství, nevěděl jsem nic o Bohu. Každý z nás je duchovní osobností, která hledá pravdu. Každý z nás hledá na různých cestách odpověď na otázky naší duše. Také jsem hledal pravdu a poznání a byl jsem oklamán hnutím Nového věku. A nejen to. Dostal jsem se do vedoucí pozice tohoto hnutí, do skupiny, která organizuje a plánuje klamání lidí, zvláště křesťanů. Byl jsem činný v Radě Spojených národů, která se zabývala organizovaným klamáním lidí a rozšiřováním New Age ve světě. Mou hlavní úlohou bylo učit zásady new age globálně. Co znamená toto hnutí, jaké zásady používá a kde je ten největší podvod, kterým manipuluje s lidmi? Postupně některé věci objasním. Měl jsem diplom k vyučování New Age. Učil jsem ve škole, založené vládou a hlavní misií, hlavním úkolem té školy new age bylo ničit zásady křesťanské víry. Jak se to může stát? Jak se to dělá? Stručně mohu říci, že jsem učil lidi, aby mluvili a jednali jako křesťané a aby šli dovnitř živých sborů a různých církví a aby zevnitř ty církve ovlivňovali a vedli je k rozkladu. Ale Bůh mě vytrhl z tohoto hnutí a z otroctví jedné čarodějnice, která je v tomto hnutí mezinárodně uznávaná, a nyní učím opak, abych křesťanům odhalil zásady tohoto hnutí, ve kterém jsem byl aktivní. Co je to new age stručně? Je to souhrn všech náboženství, duchovních praktik a směrů, jejichž cíl je zbožštění člověka. Je to takový deštník, pod který se vejdou všechna náboženství i velmi odlišných doktrín a praktik, mimo evangelium a učení Pána Ježíše Krista. Jsou to učení a náboženství, která mají kořeny v buddhismu, hinduismu, okultismu, v islámu, i která mají křesťanské základy, jako například církev Moonova, svědkové Jehovovi. Boží děti, nebo tzv. „Křesťanská věda“ apod. Jsou zde různé filozofie, čínský konfucianismus, okultní a astrologické směry, svobodné zednářství, různé druhy čarodějnictví, alternativních léčitelských metod, šamani, guruové, krišnovci i vědecky se tvářící psychotronikové „vesmírní lidé“ atd. Tato hnutí a směry tvoří jakousi kostru, která se ovšem protíná v jednom centru. Srdcem tohoto hnutí je satanismus, všechny, čarodějné síly a okultní síly odtud pramení a vycházejí. Ovšem málo lidí z hnutí New Age zná ten skutečný cíl a zdroj. Proto je tam mnoho křesťanů. Protože se navenek hnutí prezentuje humanisticky a pozitivně, jsou některé pravdy New Age pokušením pro křesťany a byly pro křesťany aktivisty new age záměrně zformovány, aby byly zneutralizováni a aby křesťany odvedly od Ježíše Krista a plného evangelia. Jsou to zvláště jóga, astrální projekce, levitace, různé druhy „křesťanské meditace“, různé druhy čarování a věštění. A tyto věci jsou pokušením. Začíná se tím, že křesťané by měli být tolerantní k jiným směrům, například ve jménu humanismu a míru. Slova o lásce oklamou mnoho křesťanů.
Proč se toho křesťané nemají účastnit? Pán mne poslal do Česka, abych mimo jiné před New Age varoval lidi v církvi. Vy jste obdrželi politickou a občanskou svobodu, ale můžete ji ztratit a můžete se ocitnout pod břemenem a okovy Jiné totality, jestliže si neuvědomíte to, co vám říkám. To nebyla politika, která vás osvobodila (od komunismu). Byla to ruka Pána Ježíše Krista, která hýbala těmi politiky. Pán Bůh chce, abych vám řekl, že pokud se národy v Česku nevrátí nazpět pod vládu Pána Ježíše Krista, živého Boha, tak se znovu dostanete do ještě horšího otroctví. Jestliže nebudete jeden druhému odpouštět a dokud nebudete sami používat odpuštění ve svém srdci, tak vy osobně se dostanete do těch nových pout. Do vaší země přicházejí mnozí Boží služebníci, aby spolu s vámi hlásali evangelium ve vaší zemi. Ale přicházejí k vám mnozí lidé z new age, tak zvaní guruové, a když se budete zabývat jejich falešným učením a když budete jednat podle jejich teorií a učení, tak Pán Bůh odvrátí svou tvář od této krajiny. Bůh mi rozkázal, abych o.tom hovořil, protože to je velmi důležité a vážné a je to na základě Božího Slova. Znovu zdů-razňuji - tyto praktiky a učení Nového věku mohou zničit vaši zemi, ale horší je, že mohou zničit vaši osobní víru. Byl jsem svědkem toho, jak na cestách Nového věku mnozí křesťané odpadli od živého Boha. Je několik cest a falešných praktik, kde se křesťané zvlášť zaplétají. Například jóga, zvláště hatha-jóga, což je systém tělesných i dechových cvičení. Je mnoho křesťanů ve světě i u vás, kteří jsou pod jejím vlivem. Co je to jóga? Je to soustava náboženských praktik pro reinkarnaci (převtělení). Boží Slovo říká, že každý člověk jedenkrát musí zemřít, a potom bude soud. (Žd. 9,27) Neexistuje žádný jiný život, žádná další možnost napravení toho, co myslíme a děláme v tomto životě. Jóga pramení z hinduismu, což je mnohoforemný náboženský systém praktik, které mají zlomit to jho ve vašem životě, aby dle jejich teorie začal proces „nového narození". Skrze jógu se tedy otevíráme náboženským démonům hinduismu. Lehkomyslní křesťané říkají, že v takové pozadí nevěří, a že hathajóga je dobré cvičení pro tělo . Tím uvěřili v satanskou lež. Satan totiž dovolí, abychom budovali své tělo, abychom se relaxovali, protože ví, že takoví křesťané neprohlédnou duchovní obsah. Co se stane? Všechny duševní a tělesné výsledky jógy jsou založené na základě síly a moci, která se nazývá Šiva. Je to démon hinduismu, kterému se otevírají. V našem těle se nachází místo na dolní části páteře, kde sídlí tzv. „hadí síla". Když děláte cvičení jógy, klaníte se Šivovi, tato hadí síla se probouzí a uvolňuje ve vašem těle. Při rozvinutí této energie se projevují různé nadpřirozené jevy a schopnosti. Tyto věci nejsou od Boha, mají duchovní zdroj v démonické oblasti. Proto si pamatujte, že vše, co děláme v tělesném smyslu při praktikování jógy, má nečisté duchovní pozadí. Nezáleží na stupni, kterého dosáhneme. Již první krůčky směřují do onoho zajetí, ať si to přiznáme nebo ne. Druhá forma, která láká i věřící z církví a je více rozšířena na Západě, je takzvaná „astrální projekce". Je to cvičení, při kterém se odděluje tělo od ducha (duše). Svou vůlí přenášíte svou duši (ducha) do jiné dimenze. Např. do minulosti, do vesmíru nebo do jiného prostoru. Často je to možné, ale ti lidé si neuvědomují, že jejich duch nevchází do Božího, ale do démonického království. Když jsem byl pod vlivem čaro-dějnice v hnutí Nového věku, praktikoval jsem tuto projekci. Můj duch byl veden do jiných dimenzí a světů. Tím se otevřete automaticky pro jiné duchovní neviditelné bytosti a duchy. Satan při této astrální projekci má svoji past. Když to lidé začnou dělat, mají příjemné pocity vytržení. To ovšem pramení z hříšné přirozenosti. Je tu veliké nebezpečí. Po určitou dobu to můžete svým vědomím kontrolovat, ale když se dostanete do určitého bodu, ztratíte kontrolu nad svým tělem a stáváte se pro démony hříčkou jejich rozmarů. (Mnoho lidí se z takového putování již nevrátilo do těla - pozn. ze zkušeností B. K.) Psychoterapie je další seriózně a vědecky vyhlížející metoda pomoci. Mnozí psychologové používají tak zvanou psychoterapii, aby pomohli člověku odhalit příčiny úzkostí, nebo změnit nějaký negativní postoj či návyk. Co se však děje? Oni často nevědomě otevírají těmito praktikami dveře do vnitřního člověka a tím pro démonické vlivy. To se týká i různých psychologických relaxací.
Dnes je i u vás rozšířené věštění budoucnosti. Je mnoho forem a metod.
Často je to spojováno s nějakým obdarovaným člověkem. Ale ten dar není od Boha, ale přímo od satana. Tím, že se lidé otevírají věštícím praktikám, otevírají svůj život opět démonům. Jsou to démoni, kteří mluví a vykládají budoucnost. Mohou napodobit hlas zemřelého příbuzného, protože s ním žili celý život a znají různé detaily z minulosti rodin. Boží Slovo je jasné i v této věci a vyzývá nás, abychom zkušovali duchy.
Žádný démon nemůže například říci, že Ježíš Kristus je Syn živého Boha, který přišel v těle. (Lv 19.31: 20,27; Dt 18,9-19; Iz 8,19; 1J 4,1-3) . Když jsem byl aktivní v hnutí Nového věku a chtěl jsem podle jejich plánu zničit křesťanské učení, vysílal jsem skupiny lidí do živých křesťanských společenství. Šli jsme především do živých sborů, které evangelizovaly aktivně své okolí. Proč jsme šli do nejefektivnějších církví? Protože církev, která neevangelizuje na ulici nebo jinde, kde může získat lidi, je neúčinná a není nebezpečná. Taková církev v duchovním světě nic neznamená a není hrozbou pro démonické mocnosti. Proto jsem pro naše týmy vybral sbory, které nejvíc evangelizovaly, a posílal jsem tam lidi, kteří předstírali, že jsou obráceni z těch akcí. Byli to duchovní špióni. První věc, na kterou jsme se zaměřovali, bylo zjistit, jak silní jsou v modlitbách, zda věří v moc Ducha svatého. Zjišťovali jsme dále, zda věří v zázraky v té moci Ducha svatého, které koná Ježíš Kristus. Dále jsme si kladli otázky: Mají tam problémy s pomluvami, hádkami a spory? Co je rozděluje? Jestliže jsme ty věci v takovém sboru zjistili, tak jsme se zaměřovali uprostřed členů toho sboru tím směrem. Členové našeho týmu potom vzali takové kritické jednotlivce stranou a tak skrze ně ve sboru působili na druhé lidi, až vznikl chaos a rozdělení a rozpad sboru. Vždy nejlepší pomocí pro rozbití sborů bylo, když jsme zjistili, že tam mají silnou mládežnickou skupinu. Zjistili jsme silné a vůdčí osobnosti v té mládeži a na ně jsme se zaměřili. Když v té mládeži nebylo správné učení a když tam byla vzpoura proti starším, tak byli blízcí toho, aby byli zničeni skrze tyto vlastnosti. Všechny tyto věci jsou slabinou na základech církví. Takže jsme měli možnost zničit postupně hodně sborů. Pod mým vedením skrze tuto skupinu bylo rozbito tím způsobem 300 sborů. A některé z nich byly nejsilnější sbory v té oblasti.
Proto jsem přišel k vám, abych přinesl na světlo, že se to bude praktikovat i u vás a že budou přicházet tyto skupiny zaměřené proti živým sborům i k vám. Čas se už naplnil pro celou zemi. Pán Ježíš se vrátí, ať tomu věříte nebo ne. Začínají se dít zázraky v síle a v rozsahu jako nikdy předtím. Na základě Bible má skončit jeden systém světa a má začít druhý. A to se děje, protože čas je blízko.
Když jsem pracoval před obrácením k Ježíši Kristu v Radě Spojených národů v hnutí Nového věku, zaměřil jsem se na uvedení jednoho náboženského systému pro celý svět. Nebude to jen jedna doktrína či učení. Nejprve se to bude projevovat v mnohosti směrů a forem. Ale přijde volání falešných proroků, kteří budou usilovat o to, aby všechna náboženství byla sjednocena. To je plán Nového věku.
Prodělal jsem mnoho těchto směrů new age, ale chci vám říci, že není žádné učení, žádné náboženství, či filozofie, která by mohla obstát nebo se porovnat s učením a životem Pána Ježíše Krista. Mnozí lidé odpadnou, i když přijmou Ježíše Krista, protože neudělali tu druhou věc, že neučinili osobního spasitele Pána Ježíše Krista také svým osobním Pánem. Přijali spasení, ale nevešli do cesty následování v poslušnosti Pána Ježíše. Na takové lidi jsme se s úspěchem zaměřovali, tyhle lidi jsme vybrali ve sboru. V těch sborech, které nepraktikují aktivní evangelizaci, je lehké vybrat tyto typy lidí. Vytáhli jsme je z vlivu církve a pomalu jsme je uváděli do praktik new age.Jak je to možné? Ve sboru, který není v moci Ducha svatého a není evangelizačně aktivní, je slabá potrava a tito noví lidé touží po zkušenostech, po duchovní potravě, protože přijmout Pána Ježíše bez dalšího vedení v Duchu nestačí. Proto musíte tyto nové lidi sytit Slovem Božím v moci Ducha svatého, jinak budou hledat jinde. Církev se k nim projevila svým způsobem, takže bylo pro ně snadné vyjít ven.
Ukazovali jsme jim různé věci věštění, tabulky, křišťálové koule. Potom jsme začínali učením o meditaci a s praxí různých forem meditování. Tento druh meditace, který se praktikuje v new age, je proti Bohu. Písmo nám říká, že máme meditovat (rozjímat) jen o Božím slovu. (Ž 1,2; Fp 4.8; 1Tim 4,15; Ž 119,11.15.167 atd.) Meditace podle New Age je napojování myslí na vesmír nebo vyprazdňování mysli atd. Tím způsobem otevíráte svá srdce, aby tam vešli démoni a nečistí ducho-vé. Pán Bůh řekl, že máme meditovat Božím Slovem, plnit svou mysl Božím Slovem. Protože když "vyprázdníte svou mysl" jak je to v praxi new age, potom někdo tu mysl musí naplnil. Nelze udržet myšlenkové vakuum. Někdo tě naplní. A proto se musíme sytit Slovem od Boha a meditovat Slovo Boží. To je právě důležité pro začátečníky. Jinak odpadnou. (1P 2,2)
Jiné ze způsobů, které jsme ukazovali slabým a nerozhodným křesťanům, byly různé druhy levitace. To je vznášení se předmětů a lidí, fyzicky, nepodmíněné pohyby věcí, či deformace. Je to show pro oči a sugestivně to odvede od Boží cesty, zvláště když se v církvi neprojevují znamení Boží moci. Lidé z new age tím show zaujmou lidi. Například se zdvihají stoličky, lidé visí ve vzduchu, vidličky se ohnou bez lidské pomoci atd. Znáte vyprávění o větrnících, kyvadlech a podobné. Ptáte se, jak je to možné. Ten proces je takový: Když se zvedne stolička, tak to udělá duch, kterého nevidíte. Stejně tak duchové ohýbají" vidličky a lžíce, posunou předmět atd. Když jsem byl v posledním stadiu v těchto duchovních praktikách, a to bylo na vrcholu mé pozice v New Age, tak jsem měl ducha, který mě uváděl do různých duchovních oblastí. Tento můj „duchovní vůdce" (je o něm řeč ve svědectví) způsobil, že jsem byl neviditelný, a dal mi nahlédnout v tom stavu do duchovního světa démonů a ukázal mi, jak se ty věci dějí v neviditelném světě a jak se to projevuje v tělesné dimenzi. Je to tak, že když se někdo dotýká mysli jiného člověka, když mu vsugeruje svou vůli, kterou ten člověk potom vykoná, nebo když někdo „čte myšlenky“ nebo na dálku přes dveře dělá věci, které nemůže vidět, jde o práci démonů. Ten duch prostě šel do druhé místnosti, vyslechl nebo přečetl, co tam jiný člověk napsal nebo řekl, vrátí se k vám a řekne to vašemu duchu. Tak se praktikují myšlenky a signály na dálku a podobně. Je to práce neviditelných duchů, kteří tak podle satanského záměru klamou lidi. Všechny tyto věci pocházejí přímo ze dna pekla.
Pán Bůh nechce, abychom se pohybovali v tomto světě duchů, jedině skrze jeho syna, Pána Ježíše Krista. Satan od začátku pracoval na tom, aby člověk odvrátil svůj pohled od Ježíše Krista jako svého Spasitele a obrátil svou pozornost na satana a jeho dílo ve světě. Skrze levitaci a jiné viditelné zázraky chce upoutat pozornost, že on může dělat tyto věci. Proto je tak důležité, pro znovuzrozené křesťany i pro zkušené staré křesťany, aby byli stále spojeni a syceni Božím Slovem a aby v každé situaci věděli, co o tom hovoří Bible.
Když jsem byl v protikřesťanské aktivitě v hnutí New Age, mým největším spojencem byla církev bez Ducha svatého. Církev, která je mrtvá, která zakazuje novozákonní projevy a působení Ducha svatého, která mu brání, aby mocně pracoval, otevírá své dveře pro nové filosofie, pro jiné duchy. Ty církve, které mi nedovolily, abych se svým týmem mezi ně pronikl, byly církve, které byly silnější v Duchu svatém. Ty jediné dokázaly odolat těm praktikám a trikům. Dříve, než jsme něco mezi nimi mohli začít, byli jsme odhaleni.
Druhý způsob, jak se Boží slovo dá smísit s jinými filosofiemi, je začít třeba buddhismem nebo hinduistickou vírou nebo jakýmkoli východním náboženstvím, která jsou v módě. Žádná z těch východních náboženství nejsou v souladu s Božím slovem. Tím způsoben proniká New Age do západních církví. Pán ukazuje: Neotravujte, neznečišťujte mou svatyni tímto světským učením. Všechny tyto filosofie, které přicházejí do vaší země, jsou takové světské doktríny. Česko je nyní v mimořádné situaci. Je to stav invaze duchovních směrů New Age.
V šedesátých letech, v době vietnamské krize, se Spojené státy otevřely v morální krizi těmto východním směrům. Lidé z New Age tak postupně pronikali do vládního systému, do kongresu, zákonodárství, do školství a kultury. Církve tím byly zaskočeny a většinou neobstály. Tito lidé začali měnit stávající zákony a dosazovali nové. Cílevědomě se zaměřovali v naší zemi proti křesťanům a křesťanské tradici. Dnes jsme v situaci, kdy nemůžeme svobodně ve školách hlásat evangelium jako u vás. Když dnes někdo v USA přinese výklad Bible na území školy, je to ilegální – vyjma církevní školy. V některých státech USA už dokonce nelze veřejně kázat evangelium na ulicích. Na druhé straně se ve školách a v masových sdělovacích prostředcích propaguje okultismus, new age atd. Jak se to mohlo stát v mé zemi? Byla období, kdy Spojené státy byly velmi požehnané. Tak zvaní „otcové poutníci“ – zakladatelé Spojených států – postavili své zákony na Bibli, které si vážili i nekřesťané. My jsme sloužili v té požehnané době jen jednomu Bohu – Ježíši Kristu. Ale potom jsme se obrátili od Boha a začali jsme sledovat učení New Age. Lidé, kteří potom dělali zákony, začali jít první podle toho nového učení. Začali chodit k astrologům a věštcům. Jejich rozhodnutí byla potom na základě toho, co jim pověděl astrolog. Někteří z nich dokonce veřejně vyznali, že jsou stoupenci New Age. Pán Bůh odvrátil svou tvář od naší krajiny. Nyní sbory a církve v naší zemi mají velmi těžkou úlohu, aby znovu vybudovaly církev do pozice, ve které byla před tím. Modlím se za to, aby se to nestalo, v Česku. Máte před sebou ještě dlouhou cestu, než vybudujete svobodnou demokratickou společnost. Týká se to ekonomiky a sociálních věcí, které nejsou u vás dostatečně rozvinuté. Ale všechny tyto společenské problémy mohou být vyřešeny, když se budete držet Pána Ježíše Krista. Vyhoďte učení New Age z vaší země dříve, než se to pro vás stane rakovinou. Neudělejte ten omyl jako moje země, že všechna náboženství jsou podle nových zákonů přijatelná. Máme jednu organizaci, která pracuje na právní konstituci v naší zemi, a ta právě vydala tento zákon. Překroutili původní zákon, který prohlašoval, že máme oslavovat jediného Boha. Oni to předělali v tom smyslu, že všechna náboženství jsou správná. Tato falešná tolerance otevřela cestu náboženské modloslužbě a New Age.
Cestuji po vaší zemi již třetí týden a viděl jsem mnoho propagace a aktivit New Age. V severní části Prahy jsem viděl dokonce pouť Nového věku. Když dovolíte, aby se tyto věci učily ve vaší zemi, tak bude vaše země zničena dříve, než ji budete moci vybudovat do nové podoby. Když jsem byl členem Rady Spojených národů, pomohl jsem navrhnout a sepsat třináctibodový program a zákon New Age. Je přiložen k tomuto svědectví. Prostudujte si ho. Tento třináctibodový program se stal základem pro celosvětové učení zásad New Age. Tito lidé z hnutí Nového věku se všichni snaží o to, aby se těchto třináct bodů naplnilo už do roku 2000. Získávají pro to vlivné politiky a organizace. Jeden z bodů zní, aby se křesťané obrátili na víru Nového věku, aby se poddali tomuto učení, jinak budou zničeni. Nyní se hovoří o kompletním vyhlazení. Jestliže si myslíte, že tyto plány nejsou ještě v účinnosti, a že se na nich nepracuje, tak se velmi mýlíte. Protože opak je pravdou. Sám osobně jsem se zúčastnil na vytvoření těch plánů a sám jsem viděl, jak se v tom jde dopředu. Dnes jsem při rozhovoru s jedním bratrem řekl, že tato světová rada New Age v USA importovala do naší země sto tisíc gilotin, které jsou připraveny pro křesťany, aby v případě, že nebudou spolupracovat, byli zavražděni. Jsou také již i další země, ve kterých se připravují podobná opatření a stejné věci. Ale to není moje fantazie, ale reálná novinka, o které vás nyní informuji. Znovu opakuji, že jsem se toho osobně zúčastnil, aby se to mohlo uskutečnit. Rada Spojených národů je centrální organizací pro splnění toho, aby se tyto zákony staly pravdou.
Jinou skutečností je fakt, že Pán Ježíš Kristus přichází pro svou nevěstu a ta nevěsta musí být bez poskvrny a chyby (Efezským 5:27).
Přijmout Ježíše jako Spasitele do svého života vás samo o sobě nezachrání, protože vy se musíte pod jeho vládou změnit, stát se novým stvořením. Jen tak odoláte falešným prorokům a hnutím. Máme lidi po celém světě, kteří se této oblasti falešných směrů věnovali a nasadili život pro zničení doktrín New Age a také se mnozí o to snaží v Česku. Doporučuji vám, abyste byli v tom aktivní, aby to neovládlo vaši zemi. Ptáš se: „Jak to mohu udělat bez toho, abych udělal nějakou revoluci? Jak se mohu osobně podílet na tom duchovním boji?" Nyní nechci hovořit o prolévání krve, nebo o fyzickém boji, ale o čem hovořím je, abyste používali ty zbraně, které nám Ježíš dal k dispozici. Jsou to základní předpoklady duchovního boje:
1) První věcí je být pokřtěný v Duchu svatém, protože bez Ducha svatého nebudete vědět, jak máte používat zbraně Ducha svatého.
2) Ta největší a nejúčinnější zbraň proti New Age a jiným falešným aktivitám je intenzívně evangelizovat národy vaší země pro Pána Ježíše Krista a tak být účinným ve vaší společnosti. Pán Ježíš se brzo vrátí (Zjevení Janovo 22,20) a modlím se, aby vás při svém příchodu nepřistihl v lenošce, ale aby vás našel venku mezi lidmi, jak o něm hovoříte. Musíte se vzdělávat, informovat jiné lidi, dělat prevenci na školách. Musíte dělat evangelizaci a pracovat pod vedením Ducha svatého, aby vaše společnost se opět nerozpadla a aby lidé nebyli od vás uloupeni. Vy mladí lidé, vy jste klíčem k této budoucnosti. Vy musíte zastavit tu svoji a budoucí generaci. Protože jestli se vám to nepodaří, bude to velmi špatné. Nedovolte zastavit evangelium ve vaší zemi. Musíte učit děti, musíte jim ukázat, že Ježíš Kristus skutečně působí a jedná. Musíte mít stále živé svědectví o autentických zkušenostech s Pánem.
Kráčel jsem po celou noc po ulicích Prahy, chodil jsem po ulicích Brna celou noc, a co jsem viděl na ulicích vašich měst, bylo nechutné. Děti seděly na ulicích a opíjely se, hrály hlasitou rockovou hudbu, která vymývá myšlení. Plno mladých prostitutek. Toto je vaše budoucnost. Tyto děti, mladí lidé se pohybují jako lavina dolů, jsou již na cestě do zkázy. Proto musíte vy, učitelé, rodiče, vychovatelé a všichni, kteří máte vliv na mladé lidi, učit vaše děti evangeliu Ježíše Krista, a to je jediná záchrana pro ně a pro vás, abyste neupadli pod toto učení Nového věku. Jak jsem již řekl, aktivisté New Age a satanisté se zaměřují zvláště na mladé lidi. Pozorovali jsme chování mládeže v církvích. Ano, zde je klíč vaší společnosti. Tady je budoucnost národů.
Je to smutné, ale New Age je již v církvích, na mladé lidi infiltrované. Ale také v různých odvětvích společnosti ovládají pozice. Také ve vyšších místech, jako je medicína, skrze holistické učení. To je učení, že člověk je celistvý a dokonalý. Všechny alternativní směry medicíny jsou pod tím vlivem. Psychiatři pracují s vizuální představivostí, pěstují se psychické síly v člověku. To znamená, že trénovaný profesionál se snaží importovat do vašeho vnitřního vidění určitou představu a chce, abyste ji jasně viděli a chce vás vést určitým směrem, který je pro něho žádoucí. To je ovšem manipulace, kterou vás satan dostane z Božího plánu s vámi.
V oblasti alternativní medicíny je rozšířená i u vás akupunktura a akupresura. Rozmlouval jsem s některými doktory u nás a s křesťany, kteří použili tento způsob léčby. Oni mě dali adresu jedné společnosti v Kalifornii, která koná službu v tom oboru pro celý svět. Tam jsem se dozvěděl, že tato společnost usiluje, aby všechny jehly pocházely z jednoho zdroje a potom jsou rozšiřovány do celého světa do různých zemí. Já jsem se jich ptal, jestli je to celosvětová záležitost a oni to potvrdili. Snažil jsem se zjistit, kde je ten zdroj, odkud se posílají jehly používané při akupunktuře. Mohu to již dokumentovat a dokázat, že je to pravda, že každá jednotlivá jehla pochází od jednoho buddhistického mnicha. Existuje jedna obrovská továrna, kde se tyto jehly vyrábějí, a každý z buddhistických mnichů tyto jehly požehná, a vysílají tak do světa své proklínání. Od okamžiku, kdy jsou jehly vyrobeny, po okamžik aplikace u jednotlivého pacienta je na těch jehlách buddhistická modlitba. Za používáním těch jehel jsou duchovní síly, které působí na určité energetické pole, ovlivňující člověka. Mohou dočasně ztišit bolesti, ale lidé se tak dostanou pod jejich vliv. Toto je jeden z důvodů, proč v křesťanských společenstvích je stále méně a méně Božích zázraků. Za efektivními výsledky těchto jehel jsou opět démonické síly východního náboženského kultu. Satan opět klame, v tomto případě s vědeckým hábitem. Mnozí křesťané spoléhají na alternativní medicínu, místo aby šli pro uzdravení k Pánu Ježíši. On je stejný a nezměnil se. Poznal jsem to, když jsem umíral na rakovinu, zápal plic a přechlazení. Byl jsem ve stadiu umírání, mezi životem a smrtí, a když jsem volal k Ježíši, on vešel do mého života a úplně mne uzdravil. Ježíš Kristus je vše, co potřebujeme. Jsem mile překvapen, že váš ministr školství vyzval v rozhlase mladé lidi, aby četli Bibli. Byli jsme na setkání na ministerstvu školství a tam jsme s jedním náměstkem hovořili o New Age. Ten rozhovor vedl k pozitivním výsledkům spolupráce.
Česko má nyní velikou možnost, kterou by mělo využít, a já se modlím, aby nebylo dovoleno New Age, aby vykonalo zlé věci ve vaší krajině. Abyste si uchránili svou budoucnost s Kristem. Abyste bojovali proti největší hrozbě, která je v dnešní době a která hrozí národům a křesťanům. Tím velkým nebezpečím je New Age. Čtěte Zjev 21,7-8. Ano. Tato lež je zde. Celý Nový věk je čarodějnictví. Vše, co má vztah k těm věcem temným – to je jejich víra. Chtějí dosadit Lucifera. Je to jejich osud, který je čeká. Nejsme tu proto, abychom je nenáviděli, ale musíme nenávidět tu lež, ten klam a svod. Ten podlý podvod, kterému propadli. Dělejte to veliké poslání, které tu Ježíš zanechal, dělejte učedníky ze všech národů. Děkuji.
Skončíme modlitbou:
Drahý nebeský Otče. Prosím tě za Česko. Otče nebeský, prosím za lidi v Česku. Prosím tě, abys celému tomu národu dal moudrost, tvé vedení a tvou moc z výsosti ve jménu tvého syna Pána Ježíše. Prosíme tě, abys zachránil Česko. Děkujeme. Amen.
Bratr Kremský shrnul důležité myšlenky takto: Jistě jste postihli jednu velmi důležitou skutečnost, že ti pracovníci, kteří jsou ve službě Nového věku, této Bohu nepřátelské organizace, se soustřeďují hlavně na ty v církvích, kteří neučinili Pána Ježíše svým osobním Pánem, kteří se nerozloučili s hříchem, jejichž život není zakotvený v Božím slovu. Nestačí jen přijmout Pána Ježíše jako Spasitele. Musí se proměnit celý život. Pokud Duch svatý nenaplní tvé srdce, nedokážeš použít duchovní zbraně, které jsi v Kristu dostal. Proto, kdo máš duchovní touhu, rozhodni se pro Ježíše, obnov Jeho panství ve svém životě a přijmi moc Ducha svatého.

Cíle Nového věku (New Age) – třináctibodový plán
Bod 1 Účelem plánu je nastolit jednotné světové uspořádání, náboženství NEW AGE a jednotný světový politický a sociální pořádek.
Bod 2 Světové náboženství NEW AGE bude oživením modloslužebného náboženství starého Babylónu, v němž rozkvetou mystické kulty, čarodějnictví, okultismus a nemorálnost.
Bod 3 Plán se má vyplnit tehdy, až Mesiáš NEW AGE, Antikrist, jehož číslo je 666 (Zjevení 13,18), přijde v těle (..a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení /2 Tesalonickým 2,3/) , aby vedl sjednocené světové náboženství NEW AGE a dohlížel na nový světový pořádek. (1 Tesalonickým 5,3 Až totiž budou říkat: "Pokoj a bezpečnost," tehdy na ně nečekaně přijde zhouba, tak jako bolest na těhotnou ženu, a neuniknou.)
Bod 4 Uvést NEW AGE pomohou člověku duchovní vůdcové (démoni) a ti připraví cestu pro Antikrista. Tento člověk, bůh NEW AGE, bude lidstvem prohlášen za Velkého světového učitele. (…budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka. /Zjevení 13,8/ )
Bod 5 Hlavními hesly světového náboženství NEW AGE budou: „Světový mír!“ „Láska!“ a „Jednota!“
Bod 6 Doktríny NEW AGE budou vyučovány a propagovány v každé sféře společnosti po celém světě.
Bod 7 Vůdcové a věřící NEW AGE budou šířit nepravdy, že Ježíš není ani Bůh, ani Kristus.
Bod 8 Křesťanství a jiná náboženství se mají stát součástí světového náboženství NEW AGE.
Bod 9 Křesťanské principy musí být zpochybněny a opuštěny.
Bod 10 Děti budou duchovně sváděny a ve školách vyučovány dogmatům NEW AGE.
Bod 11 Lichotníci se budou snažit namluvit světu, že člověk je bohem.
Bod 12 Věda a světové náboženství NEW AGE se sjednotí.
Bod 13 S křesťany, kteří plán NEW AGE odmítnou, dojde k vypořádání. Bude-li to potřebné, budou odstraněni a svět bude „očištěn“. (Vyobcují vás ze shromáždění, ano, přichází hodina, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, se bude domnívat, že tím koná službu Bohu. Jan 16,2)
Vybral jsem si tři základní světové nauky, abych vám pomohl lépe pochopit Hnutí nového věku - křesťanství, naturalismus (ateismus, humanismus) a New Age. Toto jsou tři základní soustavy:


KŘESŤANSTVÍ
1. Bůh: Vševědoucí, všemohoucí, stvořitel člověka a vesmíru.
12
2. Člověk: Bohem stvořený podle jeho podoby. Zapírání sebe a oslavování tvůrce.
3. Podstata pravdy: Pevná, absolutní, nezměnitelná, poznatelná (je možno rozeznat dobro od zla).
4. Lidský průvodce a měřítko: Slovo tvůrce, Boha, od něhož vše závisí. „Cesta nezávisí na člověku" (Jeremiáš 10,23).
5. Kristus: Ježíš, jednorozený Boží Syn, náš Zachránce a Pán.
6. Lidský problém: Důsledek hříchu: to, že se nenásleduje Bůh.
Řešení: Víra a poslušnost Bohu - Ježíši Kristu.
7. Rodina: Bohem zřízená a regulovaná morálními zásadami. Tak je chráněno manželství i děti.
S. Smrt: Vstup do jiného světa, kde duch žije na věky v nebi a nebo v pekle.
9. Cíl: Vyučovat všechny o Bohu a o Ježíši Kristu, aby byla hojnost života nyní i potom.
SHRNUTÍ: Na počátku Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověku je souzeno jen jednou zemřít, a potom bude soud.
(Židům 9,27)


NATURALISMUS (ATEISMUS, HUMANISMUS)
1. Žádný nadpřirozený stvořitel; myšlenka o Bohu byla mysticky vytvořena v primitivní a pověrčivé lidské mysli.
2. Člověk: Výsledek evoluční náhody v přírodě. Popírá stvořitele, oslavuje sebe.
3. Podstata pravdy: Pravda je relativní, neustále se mění. Každý rozhoduje o své vlastní „pravdě“. „Dělej si co chceš“.
4. Lidský průvodce - měřítko: Žádná externí autorita, člověk se řídí vědou a rozumem. „Myslím si. Cítím. Jsem v pořádku.“
Situační etika.
5. Kristus: Učitel, etik bez božské podstaty.
6. Lidské problémy: Výsledky nevědomostí a pověr (náboženství).
Řešení: Poznání, vzdělání, lidský rozum, věda a technika.
7. Rodina: Skupina lidí žijících spolu, svobodná rozhodovat si o vlastních normách – což působí zánik stability a trvalosti.
8. Smrt: Konec lidské existence, žádné nebe ani peklo.
9. Cíl: Prostřednictvím světové socialistické vlády vytvořit na zemi utopickou společnost.
SHRNUTÍ: Lidský potenciál je „dobrý“. Věda. Myšlenka Boha byla vytvořena v primitivní lidské mysli; osvícený člověk ví, že Bůh je mrtev. (Nikdy vlastně neexistoval.)


HNUTÍ NOVÉHO VĚKU (NEW AG E)
l. Bůh: Podoba „Tvořivého bytí“. Bůh je každý a vše (panteismus, monismus).
2. Člověk: Fyzicky vyvinutý, duchovně se stále vyvíjející, sám ve všem. Popírá Tvůrce, zbožňuje sebe.
3. Podstata pravdy: Zjevení ze sebe, anebo od „duchovního vůdce“. Takto potom od člověka k člověku.
4. Lidské měřítko: Věda a „bůh v nitru člověka“, forma náboženství. Základy pro rozhodnutí: láska k bližnímu, světová jednota.
5. Kristus: Jeden z mnoha, který obohatil duchovní plán.
13
6. Lidské problémy: Působené oddělením se od „jednoho“, od sebe navzájem a od přírody. Řešení: Změna vědomí v souladu s „bohem v nitru člověka“.
7. Rodina: Reinkarnací si každý duch vybírá rodinu před narozením a tak vztahy zůstávají soudržné.
8. Smrt: Jen iluze, přeměna do dalšího života, těla reinkarnací.
9. Cíl: Utopickou společnost prostřednictvím světového náboženství a jednotné světové vlády. Vláda: Každý je sjednocen.
SHRNUTÍ: Bůh je velmi živý, protože bůh jsem JÁ, a žít bude v budoucnu dál pozemskými životy (sloučené prvky transpersonální psychologie, východního mysticismu a okultismu).
14